SMS siuntimas ir gavimas per Web naršyklę ar Rest API, Integracija

Integracija su įvariomis sistemomis.

SMS centras - Web, API