Darbuotojų darbo laiko apskaita

Darbo pradžios ir pabaigos laikas, pertraukos ir pauzių detali ataskaita, kiekis, bendra trukmė
skambuciu ataskaita