Automatiniai perskambinimai į praleistus skambučius

Perskambimo statistika ir ataskaita
Perskambiniai 69%
Praleisti skambučiai
Praleisti skambčiai 31%